Drama Klübü

...

Öğrencilerimizin, üreten bireyler olmalarını sağlamak amacıyla kurulan Drama Kulübünde öğrencilerimiz, seslerini ve bedenlerini doğru kullanmakla ilgili her hafta düzenli eğitimler alarak kendilerini ve gizli kalmış yeteneklerini yeniden keşfetme şansı buluyorlar. Bu sebeple her bir öğrencinin farklı sorumluklar aldığı kulüp çalışmaları, sonuçtan çok süreç odaklı olarak ve öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde planlanıyor. Eğlenceli bir atmosfer içinde rol çıkartmayı ve oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı deneyimleyen drama kulübü öğrencileri bir disiplinle çalışmalarını devam ettirmektedir.